Durant el mes de juliol 12 estudiants de la ciutat han realitzat accions formatives dins les Confluències que organitza anualment ADEA, l’Associació d’Estudiants de l’Aragó. 6 dels estudiants, els menors d’edat, han realitzat una immersió de 14 dies per conèixer les diferents activitats que realitza aquesta entitat com les Cases de Joventut de Valencia, mentre que els altres 6 estudiants, els majors d’edat, han realitzat la part teòrica del curs de Monitor de Temps Lliure.