Assemblea General

L’Assemblea General Extraordinària serà el proper DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE a l’Institut Bisbe Berenguer amb el següent ordre del dia:

Part interna (17h a 19h)
1) Constitució de la mesa: escollirem les persones que coordinaran l’assemblea
2) Informe de Gestió: la junta directiva actual presentarà les accions portades a terme i l’informe econòmic; i l’assemblea votarà si considera correcta la gestió
3) Pla de treball participatiu: voluntaris dinamitzaran espais per construir les noves accions pel curs vinent, especialment aquelles més rellevants com LHtéTalent/Nit, l’Escola i el nou Local.
4) Presentació i votació de la proposta de Junta Directiva: es presentarà la proposta de Junta Directiva i es votarà

Part pública (19h a 20h)
Intervencions i vídeo

Tenen dret a veu tots els estudiants d’instituts públics de la ciutat i/o estudiants d’instituts públics de fora de la ciutat que visquin a la ciutat amb acreditació prèvia. Tenen dret a veu i vot tots els socis/es, voluntaris/es i membres del projecte EntreJoves amb acreditació prèvia mitjançant el següent formulari, abans del dijous 12 de novembre a les 23:59h:

http://goo.gl/forms/xnhOsQqTp1

El límit de presentació de candidatures finalitza 7 dies abans de la realització de l’Assemblea i haurà de ser presentat davant la Junta Directiva actual constituïda en comissió organitzadora de l’assemblea.