Aquest dilluns 21 està convocada la XXVI Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet.

L’Assemblea es el màxim òrgan de decisió de l’entitat i es el lloc on tots els socis i/o participants d’activitats poden analitzar i exposar la seva visió del desenvolupament del curs, així com proposar les novetats que considerin oportunes. A més d’analitzar el curs anterior i preparar el curs vinent, l’assemblea es l’encarregada d’aprovar la gestió de la Junta Directiva actual, l’informe econòmic i la composició de la nova Junta Directiva.

Aquest any l’Associació ha volgut obrir-se més enllà dels seus socis, podent assistir a l’Assemblea qualsevol estudiant de la ciutat que ho sol·liciti, per raons d’organització i espai, abans del dissabte 19 a info@aelh.cat