El Encuentro Internacional de Juventud de Cabueñes es una trobada anual que organitzen el Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), l’INJUVE, i l’Ajuntament de Gijon per presentar i debatre les últimes novetats en polítiques de joventut.

L’AELH ha participat aquest any en els debats i ha establerts contactes amb diverses associacions d’arreu de l’Estat per posar en comú futurs projectes i col·laboracions.

Un dels eixos que més reiteratius de la trobada van ser la denuncia per la supressió i tancament per part del Govern Central del CJE, les diferents retallades en polítiques de joventut que s’han produit en alguns municipis de l’Estat i els problemes competència que produeix l’ARSAL.