Els nostres objectius

L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet es defineix com una associació que preten ampliar i recolzar la participació activa dels estudiants a la vida dels seus centres educatius i de la seva ciutat i, impulsar els principis democràtics per sobre d’ideologies.

Els objectius generals de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet són els següents:

  • Fomentar i promoure la participació dels joves a la ciutat i als espais de participació  com són els Consells Educatius dels centres.
  • Coordinar i dinamitzar les activitats que els joves observin que són necessàries.
  • Fer de pont entre els joves i els estudiants i l’administració pública defensant els nostres interessos i millorant la nostra situació.
  • Defensar els drets dels joves i els estudiants de la ciutat.
  • Representar als estudiants al Consell Educatiu de Ciutat, al Consell de la FP i al Consell de Ciutat.
  • Coordinar-nos amb la resta de la comunitat educativa per tal de defensar una educació Pública, Laica i de Qualitat.
  • Fomentar l’art i la cultura entre els joves, i promoure el talent juvenil.