ENTREJOVES.LH

El projecte EntreJoves es desenvolupa en 12 instituts públics de L’Hospitalet de Llobregat, sota la coordinació de l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet i els equips directius dels centres educatius.

L’Hospitalet és una de les ciutats del seu entorn amb una vida associativa més activa, amb prop de 700 entitats sense ànim de lucre registrades en el cens municipal. No obstant això, en l’última dècada, algunes d’aquestes entitats no han estat capaces d’implicar a noves generacions i trobar un relleu.

Impulsar la participació, trobar nous interlocutors entre el món acadèmic, associatiu i institucional, fer als alumnes protagonistes de les seves pròpies iniciatives i de la gestió dels centres, ampliar els coneixements i difusió dels recursos existents per a la seva emancipació i aconseguir una relació fluïda i constant de projectes entre centres que desencadeni en la realització de projectes conjunts són alguns dels objectius del projecte.

Els centres educatius al costat de l’equip tècnic del Departament de Joventut realitzen una labor importantíssima per al desenvolupament del projecte, incentivant la participació de l’alumnat en el projecte i permetent que aquests desenvolupin activitats dins dels centres que escapen del seu tutorizació directa i oferint-los el pes de la responsabilitat. Aquest any també ha participat en el projecte altres entitats realitzant formacions com Bruixes Associació Feminista, Alise Associació per la Llibertat Sexual i Creu Roja.

El Projecte “EntreJoves” consisteix a crear un grup de joves, als centres educatius de la ciutat, que siguin els interlocutors entre la resta de joves, la Associació d’Estudiants de L’Hospitalet (AELH) i l’Administració Local per fomentar d’aquesta manera la implicació, vinculació al territori i l’oci alternatiu, com a eines claus del propi procés d’emancipació dels joves. Aquests joves interlocutors, passen per una fase de formació per després poder realitzar de la forma més correcta possible les seves funcions.

Les situacions de desigualtat que es produeixen als centres públics es veuen minvada per projectes com aquest, en el qual tots els EntreJoves participen en igualtat de condicions sense tenir en compte les situacions adverses en les quals puguin veure’s immersos.

Aquest projecte atén a la necessitat dels joves estudiants d’implicar-se en el dia a dia dels seus instituts i ciutats, sent tinguts en compte per l’Administració Local en la presa de decisions que els afecta directament a ells. Mitjançant aquest projecte, es pretén fomentar la participació d’aquests joves, i ajudar-los a crear els seus propis projectes, donant-los tot el suport necessari, i fomentant la seva coordinació amb les juntes directives dels instituts i amb els departaments municipals responsables.

Una altra necessitat social que atén aquest projecte és la comunicació entre els alumnes d’Instituts situats en zones molt diferents de la ciutat. A través d’aquest projecte, estudiants de diferents classes socials o diferents cultures poden conviure i compartir la il·lusió per un projecte destinat a donar-los les eines necessàries per poder començar a llaurar el seu futur des de molt joves.

Amb la participació en aquest projecte, els joves poden rebre formació en àmbits específics com a gènere i igualtat, interculturalitat, oratòria, mediació o lideratge per poder transmetre després els seus coneixements a la pràctica o als seus companys i companyes.

L’Hospitalet és una ciutat molt fragmentada a causa de les vies del tren que exerceixen de veritables barreres entre els barris, els divideixen i fan molt difícil la convivència dels veïns dels diferents barris. Ens trobem en amb que els joves no coneixen la ciutat, coneixen amb sort el seu barri i en moltes ocasions desconeixen la gran quantitat de serveis que tenen a la seva disposició.

Aquest projecte els ajuda a reforçar el sentiment identitário de la ciutat, coneixent-la i prenent consciència d’ella. Coneixen a joves d’altres barris i així també obren el seu circulo d’amistats amb altres joves amb interessos semblats als seus.

D’altra banda, el projecte ENTREJOVES.LH, cerca a joves amb ganes d’ajudar als seus companys, ja que exerceixen la figura d’interlocució entre l’administració i l’associació d’estudiants i la resta dels seus iguals. Aquestes ganes altruistes de ser útil als seus companys també considerem que supleix una necessitat educativa relacionada amb l’acte-realització d’ells mateixos, el sentir-se útil i el fer coses per i pels altres.

Una altra necessitat educativa que desenvolupem al llarg del projecte és la capacitat autocrítica i de pensament dels joves perquè construeixin els seus propis valors a través de les experiències viscudes. És a dir, veure altres realitats diferents a la seva els ajuda a ampliar la visió sobre certs aspectes i a crear-los uns valors relacionats a la solidaritat i a la igualtat que no tindrien si no sortissin de la seva circulo.

La forma de treballar en el projecte també els ajuda a acabar de completar l’habilitat del treball en grup, que encara que en els col·legis i instituts es practica, potser és més fàcil fer-ho quan totes les persones integrants tenen les mateixes ganes per tirar endavant aquest objectiu comú.

AQUEST PROJECTE HA SIGUT GUARDONAT ALS PREMIS LH AVANÇA DE L’ANY 2016.