Transparència

Les entitats sense ànim de lucre hem d’oferir informació completa i comprensible per a facilitar la participació i fer possible el rendiment de comptes, especialment pel que fa a la utilització dels diners públics que rebem. Per aquest motiu fem una comunicació transparent també, per millorar la gestió, generar confiança i intentar aportar-nos noves oportunitats.

Per aquests motius incorporarem el valor de la transparència, per fer cumpliment de les obligacions que ens imposen les Lleis de Transparència estatal i de Catalunya.

Per fer-ho hem dividit la informació en els següents dos blocs: